Malou Busser
Het werk van Malou Busser straalt een zekere weemoed uit. Een primair gevoel, veroorzaakt door de dreigende verdwijning van de relatie tussen de natuur en de mens. Door het gebruik van verschillende, vaak contrasterende technieken wordt de aanwezige spanning tussen natuur en techniek verbeeld. Enerzijds is er de fotografie die in haar werk vaak als zuiver registratie medium wordt gebruikt. Daarnaast wordt er door de geschilderde en geborduurde onderdelen een meer emotionele toets zichtbaar. Is het bij een eerste kennismaking met Malou?s werk niet onmiddellijk duidelijk wat we precies zien, gaanderweg lijken de kunstwerken uiting te geven aan een status quo, een tijdelijk maar wankel bestand in een wereld vol conflicten. Zonder te moraliseren, laat Malou Busser ons de relatie tussen natuur en techniek in haar volle complexiteit zien en geeft ze onze ogen de kost.
 
Alles over Malou Busser