Marena Seeling
Marena Seeling voegt in haar schilderijen elementen uit het hedendaagse complexe en vaak verbrokkelde Nederlandse landschap samen tot een hechte eenheid. Seeling is geboren in Weurt en groeide op in een dijkhuis met een wijds uitzicht op de uiterwaarden en de Waal. Een uitzicht dat in toenemende mate bepaald werd door de contouren van oprukkende industriƫle bebouwing.Vanuit haar fascinatie voor het verstedelijkte landschap, het vergezicht uit haar jeugd, heeft ze een eigen ruimtelijk idioom ontwikkeld. Naast schilderijen maakt ze ook wandvullende collages, hiermee gehoor gevend aan de behoefte om ook buiten het afgepaste kader van het schildersdoek werkzaam te zijn. In het kader van tijdelijke projecten vervaardigt ze collages op locatie, daarbij inspelend op het bijzondere karakter van een plek.
 
Alles over Marena Seeling